Biozendo infraroodcabines homepage

Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Biozendo - Traxico BVBA - Blauwesteen 80 - 9600 Ronse, een vennootschap naar Belgisch recht, ondernemingsnummer BE 0860 286 367.

Biozendo - Traxico BVBA is een onderneming die ernaar streeft om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u onze website www.biozendo.be gebruikt of wanneer we met elkaar zaken doen of zouden kunnen doen.

Welke informatie verzamelen we over u?

Biozendo - Traxico BVBA verzamelt informatie over u wanneer u de functies gebruikt die aangeboden worden op of via deze website om een afspraak te vragen, een vraag te stellen via het contactformulier, het invullen van het gastenboek. Deze informatie is gewoonlijk beperkt tot contactgegevens, zoals uw naam, domicilie, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam. In specifieke gevallen kunnen er bijkomende gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld in geval van een online aanvraag.

Informatie over het gebruik van de website zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze website, uw browser en uw navigatie op deze website, wordt verzameld door cookies te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookieverklaring.

U kunt deze informatie ook aan Biozendo - Traxico BVBA bezorgen om een contract uit te voeren als klant, leverancier of zakenpartner.

Hoe zullen we die informatie over u gebruiken?

Biozendo - Traxico BVBA verzamelt informatie over u om uw vragen en verzoeken te kunnen behandelen en, indien u ermee akkoord gaat, om persoonlijke statistische informatie te verzamelen. Biozendo - Traxico BVBA zal de informatie die u verstrekt, gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen u en ons. We kunnen u ook nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing toesturen via e-mail.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

We zullen uw informatie niet delen voor marketingdoeleinden met andere ondernemingen.

We kunnen uw informatie wel doorgeven aan derden die voor ons optreden als dienstverleners, onze onderaannemers en andere betrokken organisaties om taken te vervullen, diensten aan u te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren en hebben we een contract in voege waardoor ze verplicht zijn om uw informatie veilig te houden en deze niet zélf mogen gebruiken met het oog op direct marketing.

Waarom gebruiken we informatie over u?

Biozendo - Traxico BVBA verzamelt en verwerkt deze informatie van u op basis van één van onderstaande rechtsgrondslagen:

Contractueel
De verwerking is noodzakelijk om een contract met u uit te voeren.

Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar Biozendo - Traxico BVBA onder valt.

Rechtmatig belang
De verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van Biozendo - Traxico BVBA of van een derde, voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.

Instemming
U hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Opmerkingen:
“Rechtmatig belang” kan gebruikt worden wanneer u redelijkerwijze mag verwachten dat uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt zullen worden, vb.:
Wanneer u een vraag stelt op het contactformulier of via e-mail over een bepaald onderwerp, dan mag u redelijkerwijze verwachten dat u gecontacteerd zult worden door een expert over dat onderwerp om uw vraag verder te bespreken.

Marketing

Biozendo - Traxico BVBA zou u graag informatie sturen over zijn producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

U hebt te allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden u te contacteren voor marketingdoeleinden.

Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, dan kunt u zich afmelden via de laatste e-mail die u van ons ontvangen hebt. Gelieve info@biozendo.be te contacteren voor meer informatie of indien u nog vragen hebt.

Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en hoe kunt u ze verbeteren?

U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u hebben. Indien u graag een kopie zou ontvangen van al uw persoonlijke informatie of een deel ervan, stuur ons dan een e-mail of een brief naar onderstaand adres.

Biozendo - Traxico BVBA wil er zich ook van vergewissen dat uw persoonlijke informatie juist en actueel is. U kunt ons vragen om informatie te verbeteren waarvan u denkt dat ze fout is of om uw informatie te verwijderen.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?

Biozendo - Traxico BVBA zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben. U dient echter te weten dat we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om uw informatie gedurende een bepaalde periode bij te houden.

Beveiligingsmaatregelen

Wanneer u Biozendo - Traxico BVBA uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Biozendo - Traxico BVBA heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Klachten

Indien u vindt dat Biozendo - Traxico BVBA uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens.

In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land (in België: privacycommission.be. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35), indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door Biozendo - Traxico BVBA.

Cookies en gebruiksvoorwaarden

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om informatie over uw surfgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik van de website op te volgen, om de website-ervaring te verbeteren en om statistische rapporten op te stellen over websiteactiviteit.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookieverklaring.

Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Biozendo - Traxico BVBA behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring nu en dan te wijzigen.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, dan kunt u Biozendo - Traxico BVBA op het volgende adres contacteren:

Biozendo - Traxico BVBA
Blauwesteen 80
B - 9600 Ronse
t. +32 55 20 73 42
info@biozendo.be