Geniet en ontspan in een Biozendo infraroodcabine
  • Koop uw accessoires online
  • Breng een bezoek aan ons advies- en testcentrum
  • Bezoek de Traxico infraroodcabines op beurzen
  • Waarom een infraroodcabine? 10 goede redenen...

Effecten van de infraroodcabine

  • Ontspannen en genieten
  • Pijn verlichten
  • Ontgiften
  • Betere doorbloeding
  • Stralende huid
  • Diepere slaap

Disclaimer:

Hoewel de informatie op de websites www.biozendo.be en www.biozendo.com met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, wordt ten stelligste aangeraden om in geval van twijfel of onzekerheid omtrent het gebruik van een Biozendo® infraroodcabine of accessoires en systemen die deel uitmaken van deze cabine, een arts, deskundige of technisch specialist te raadplegen voor persoonlijk advies. Traxico bvba bewaakt voortdurend de kwaliteit van zijn producten en staat steeds ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen maar kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de informatie vervat in deze website verkeerd gebruikt wordt. Traxico bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen die gebaseerd zijn op de informatie die op voornoemde websites ter beschikking wordt gesteld. Alle informatie over onze producten met betrekking tot gezondheid en welzijn die vervat zijn in bovenvermelde sites, zijn van algemene aard en kunnen niet fungeren als medische leidraad voor persoonlijke diagnose en/of behandeling.

Koppelingen die vervat zitten in bovenvermelde sites en verwijzen naar andere sites worden als extra service aangeboden maar houden geenszins het correct functioneren van deze sites in of de juistheid van de informatie en de service die ermee verschaft wordt. Virussen, directe en indirecte schade die berokkend wordt via deze virussen, die via bovenvermelde sites of de hiermee gelinkte sites binnendringen in het syteem van de gebruiker vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Traxico bvba. Informatie op bovenvermelde websites is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

Copyright:

Alle rechten voorbehouden. Overname van gedeeltes of de volledige inhoud van deze tekst is niet toegestaan. Dit geldt tevens voor alle gebruikte logo's en handelsmerken. Alle afbeeldingen en foto’s die gebruikt worden op de websites www.biozendo.be en www.biozendo.com zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gebruikt worden door derden in welke vorm dan ook. Biozendo, Authentic Infrared Cabins, en de roodgroene kikker zijn afzonderlijk en als compleet logo gedeponeerd als merk onder het nummer 870589.

 

Klanten en hun Biozendo®

getuigenisVan een heerlijke massage in combinatie met een infraroodsessie kan u genieten bij ontspanningstherapeute Sonja Dupont in Oudenaarde. Meer info via www.relaxatie-massage.be.
[meer getuigenissen]

 

concept & design: Flockdesign