Geniet en ontspan in een Biozendo infraroodcabine
 • Koop uw accessoires online
 • Breng een bezoek aan ons advies- en testcentrum
 • Bezoek de Biozendo infraroodcabines op beurzen
 • Waarom een infraroodcabine? 10 goede redenen...

Infrarood in de natuurkunde

 • geen convectie
 • geen conductie
 • wel stralingswarmte
 • definitie A, B & C frequenties
 • lage T° = lange golflengtes
 • hoge T° = korte golflengtes

Infraroodtechnologie

In de wellnesswereld creëren sommige infraroodcabineverkopers een mysterieuze sfeer rond de werking van hun infraroodstralers. Stralers worden magische eigenschappen toegekend die via pseudo-wetenschappelijke en dus per definitie incorrecte theorieën gestaafd worden. De marketing speelt hier duidelijk een hoofdrol en dit ten koste van de objectieve, wetenschappelijke werkelijkheid. Via deze korte inleiding willen we u met een beknopte uitleg de natuurkundige principes van infraroodstraling aantonen. Wij hopen u hiermee een middel aan te reiken die u in staat zal stellen beter te begrijpen hoe infraroodstraling werkt waardoor u makkelijker een onderscheid kan maken tussen de naakte waarheid en de bedriegelijke verkoopspraatjes. Neem alvast potlood en papier en volg aandachtig onze inleidende les in de stralingsfysica!

Er zijn drie mogelijkheden om warmte over te dragen:

 • Conductie of geleiding, via direct contact
 • Convectie, via gassen, bijvoorbeeld hete lucht
 • Straling, via elektromagnetische straling

Een voorbeeld van conductie of geleiding is het opwarmen van een fluitketel met water op een fornuis. Door het directe contact met de kookplaat zorgt de geleiding van het metaal van de ketel voor het opwarmen van het water

Convectie vinden we terug in een klassieke sauna waar de oven de lucht opwarmt die als intermediair de wanden, banken en ten slotte de lichamen opwarmt van de gebruikers. Omdat we het over infraroodcabines hebben, zullen we ons in deze uiteenzetting niet inlaten met deze twee vormen van warmteoverdracht maar concentreren we ons op de elektromagnetische straling.

Infrarood is één van de vier manieren waarmee warmte via straling overgedragen wordt. Het volledige lijstje van stralingsvormen ziet er alsvolgt uit:

 • Ultraviolet
 • Infrarood
 • Microgolven
 • Radiogolven / Inductie

Stralingsvormen

Zoals u ziet, ligt het infraroodspectrum ingebed tussen enerzijds het zichtbare licht en anderzijds het spectrum van de microgolven. Het gebied van het infraroodspectrum wordt gedefinieerd tussen golflengtes van 0,76 tot 1000 Ķm of micron. Eén micron is een duizendste van een millimeter.

Een volgende stap is het indelen van het volledige infraroodspectrum in drie gebieden: kort, midden en langgolvig. Wat is nu het verschil?

 • Kortgolvige infraroodstraling of IR-A, gedefinieerd tussen de 0,76 en 1,5 micron
 • Middengolvige infraroodstraling of IR-B, gedefinieerd tussen de 1,5 en 5,6 micron
 • Langgolvige infraroodstraling of IR-C, gedefinieerd tussen de 5,6 tot 1000 micron

Infraroodspectrum

Om te bepalen of een infraroodstraler in de categorie valt van korte, midden of langgolvige stralers, moet 80% van de effectieve output zich bevinden in de desbetreffende stralingsfrequentie.

Bijvoorbeeld:

 • een kortgolvige IR straler moet minstens 80% van zijn energie uitstralen tussen de 0,76 en 1,5 micron. Om dit te kunnen verwezenlijken moet de temperatuur van zijn stralingsoppervlak zich situeren tussen maximum 3538°C en minimum 1658°C.
 • een middengolvige IR straler moet minstens 80% van zijn energie uitstralen tussen de 1,5 en 5,6 micron. Om dit te kunnen verwezenlijken moet de temperatuur van zijn stralingsoppervlak zich situeren tussen maximum 1658°C en minimum 244°C.
 • een langgolvige IR straler moet minstens 80% van zijn energie uitstralen tussen de 5,6 en 1000 micron. Om dit te kunnen verwezenlijken moet de temperatuur van zijn stralingsoppervlak grotendeels onder de 244°C liggen.

Wij leren hieruit dat de golflengte korter wordt naarmate de temperatuur van de straler stijgt. Dus hoe hoger de temperatuur van de straler hoe korter de golflengte van de infraroodstraling, hoe lager de temperatuur van de straler, des te langer de golflengte.

Planck, Wien en Stefan-Boltzmann zijn wetenschappers die in hun onderzoek naar infraroodstraling natuurkundige wetten geformuleerd hebben waarmee berekeningen kunnen gemaakt worden om voor een specifieke toepassing de ideale infraroodstraler te ontwerpen. De techneuten onder de lezers verwijs ik hiervoor door naar hier (pdf 99KB). Het is belangrijk om te beseffen dat wiskundige berekeningen voor het ontwerpen en bepalen van de ideale infraroodbron perfect kunnen toegepast worden in een industriële context. In de kunstofverwerkende industrie worden infraroodstralers bijvoorbeeld toegepast voor het vormgeven van kunststofplaten (het zogenaamde thermoformeren). De vaste kunststofplaten worden hierbij met specifieke infraroodfrequenties terug week gemaakt waarna de plastische massa in een vacuŁm omgeving op vorm "getrokken" wordt. Elk type kunststof heeft een vaste moleculaire structuur en onveranderlijke reflectie- en absorptiewaarden voor infraroodstraling. Wanneer men weet uit welke kunststof de plaat is samengesteld kan men via berekeningen de meest efficiënte infraroodstraler bouwen.

Deze exacte theorieën kunnen echter niet zomaar toegepast worden op het menselijke lichaam. In een infraroodcabine worden de stralen opgenomen door onze huid. De complexe en veranderlijke structuur van de huid is echter niet vergelijkbaar met de stabiele moleculaire samenstelling van een bepaald type kunststof. Daarenboven heeft iedereen een ander huidtype en is ook de huid van het aangezicht totaal anders dan de huid op onze billen. U zal dan ook begrijpen dat het bepalen van de ideale straler voor gebruik in infraroodcabines niks met objectieve wetenschap te maken heeft. De informatie dat infraroodstraling 1 tot 6 mm in de huid binnendringt is in wetenschappelijk opzicht de reinste onzin. Nochtans worden op heel wat websites en in brochures over infraroodcabines deze indianenverhalen als medisch en wetenschappelijk voorgesteld. De wonderbaarlijke geneeskracht van de infraroodstralen wordt bovengehaald om mensen met jarenlange pijnklachten te overtuigen zich een cabine aan te schaffen en zo verlost te worden van de pijn. Wees op je hoede voor deze pseudo-wetenschappelijk theorieën die misschien wel heel overdonderend klinken maar in wezen gebaseerd zijn op ijle lucht.

In onderzoek bij een eindverhandeling gebruikten studenten in de kinesitherapie een Biozendo® infraroodcabine om na te gaan wat de invloeden zijn van de infraroodstraling op het menselijk lichaam. Ook wij leerden hieruit om onze visie en kennis bij te sturen en sommige eerder geformuleerde argumenten compleet te herzien. Wij wensen onze klanten op een volledige en correcte manier hierover in te lichten zodat zij in staat zijn om te begrijpen hoe infraroodcabines werkelijk functioneren.

De strijd tussen de infraroodcabinehandelaren wordt grotendeels gevoerd met een vergelijk tussen de verschillende types stralers. We leven we in een democratisch land waar ook op economisch vlak de vrijheid van meningsuiting en concurrentie gelden. Na het lezen van verscheidene brochures en websites over infraroodcabines zal de geÔnteresseerde consument echter al gemerkt hebben dat het zeer moeilijk is om te bepalen wat nu voor hem de meest geschikte infraroodstraler is. Het komt op zijn zachtst uitgedrukt nogal verwarrend over. Vandaar dat wij een overzichtje over de verschillende soorten infraroodstralers gemaakt hebben die u hopelijk een stukje meer duidelijkheid zal scheppen.

 

Klanten en hun Biozendo®

getuigenisAls reumapatiŽnte helpt de cabine mijn pijnen te verzachten en ook mijn man heeft er baat bij. Als magazijnier moet hij regelmatig in de koude werken en als hij na een half uurtje uit de cabine komt dan voelen zijn spieren weer helemaal ontspannen aan. De cabine heeft dus een dubbel nut: zowel als therapiemiddel en als ideale ontspanning. Een echte aanrader voor iedereen! Mevrouw Demets uit Kuurne.
[meer getuigenissen]

 

concept & design: Flockdesign