Regelmatig de infraroodcabine gebruiken helpt het lichaam te ontgiften.
  • Koop uw accessoires online
  • Breng een bezoek aan ons advies- en testcentrum
  • Bezoek de Biozendo infraroodcabines op beurzen
  • Waarom een infraroodcabine? 10 goede redenen...

Detox

  • sterk zweten
  • verbeterde vochthuishouding
  • vermindert toxische balast
  • ontzuurt spieren
  • meer vitaliteit
  • verhoogde weerstand

Regelmatig de infraroodcabine gebruiken helpt het lichaam te ontgiften.

Onze hoge welvaart heeft er helaas toe geleid dat we leven in een omgeving die niet vrij is van vervuiling. De uitstoot van het gemotoriseerd verkeer, de zware industrie en de energiecentrales zorgen voor te hoge concentraties van stikstofdioxide, stofdeeltjes, zware metalen, benzeen en vele andere schadelijke stoffen. Hoewel we er nooit bij stil staan, stapelen wij doorheen ons leven systematisch deze toxines op in het lichaam. Steeds meer wetenschappers en geneeskundigen zijn het erover eens dat allergieŽn en andere ziektebeelden ook verband houden met een jarenlange opstapeling van gifstoffen. Het lichaam beschikt weliswaar over een ingenieus mechanisme om zich continu van deze nefaste stoffen te ontdoen maar het punt van verzadiging wordt ooit bereikt. De ene persoon is hier al gevoeliger voor dan de andere en ook de levenswijze speelt hierin een evidente rol. Ontgiften is dus de boodschap. Maar hoe? We kunnen wel nauwgezet aandacht besteden aan een gezonde voeding, veelvuldig drinken van water of voldoende lichaamsbeweging, maar stoppen met ademen kunnen we geenszins. De opname van toxines lijkt dus onvermijdelijk.

De moeilijk verwijderbare gifstoffen vinden we oa. terug in de longen en de lever maar ook in het onderhuidse vetweefsel. Door het basismetabolisme te stimuleren en de vochthuishouding via intensieve transpiratie te bevorderen helpen regelmatige sessies in een Biozendo® infraroodcabine ons gedeeltelijk van deze toxische ballast te ontdoen. Tijdens een half uurtje infraroodsessie kan men immers tot een halve liter transpiratievocht verliezen. Dit verlies aan vocht moet achteraf gecompenseerd worden door het drinken van heel wat water, wat opnieuw de vochthuishouding en dus de celvernieuwing ten goede komt.

Regelmatig gebruik van de Biozendo® infraroodcabine ondersteunt op een doeltreffende manier ons natuurlijke ontgiftingsmechanisme en draagt bij tot een betere gezondheid en een vitaler leven.

 

Klanten en hun Biozendo®

getuigenisAls zelfstandigen is het bij de familie Meert uit Aalst altijd druk, druk, druk. Na de hectische dagtaak hebben ze niet veel zin meer om nog extra actief te zijn. Tenzij een zalig halfuurtje in de infraroodcabine vooraleer onder de wol te kruipen. De batterijen worden snel terug opgeladen en met een ontstpannen geest worden de klanten 's anderendaags als immer vriendelijk verder geholpen.
[meer getuigenissen]

 

concept & design: Flockdesign